Skupiny a semináře

Nabízím semináře, které vedou Vaše zaměstnance ke zvýšení pracovních kompetencí. Semináře využívají různé formy práce a kombinují teoretickou i zážitkovou část. Nabízená témata lze různě kombinovat a doplňovat podle Vašich požadavků.

Témata lze alternativně využít i pro ty, kteří chtějí získat či zlepšit komunikační dovednosti formou skupinové práce.

Místo, počet účastníků, rozsah a cena semináře (skupiny) je předmětem dohody.

Komunikační styly - vhodnost využití pro zvýšení pracovních kompetencí

 • asertivita, manipulace, agresivita, pasivita

Charakteristiky dobré komunikace, zlozvyky, neverbální komunikace

 • při sdělování
 • při naslouchání

Asertivita - prohloubení dovedností vedoucích k efektivní komunikaci

 • asertivní práva
 • základní složky asertivního chování
 • jednoduché asertivní reakce - odmítání, žádost o laskavost, kritika, vyjádření komplimentu, technika otevřených dveří, negativní dotazování…

Duševní hygiena

 • syndrom vyhoření a jeho prevence

Konflikt - koření života (pozitivní vnímání konfliktu)

 • cyklus konfliktu, druhy konfliktu, vyhrocení a zmírnění konfliktu, schéma řešení konfliktu, schopnost efektivní komunikace

Stresory v komunikaci – zvládání stresu a posilování psychické stability

 • stresory v rodině, na pracovišti…
 • příznaky stresu a dovednosti, které chrání před stresem

Sebevědomí a sebeprosazování

 • komplexy méněcennosti, sociální izolace – snižování sociálních dovedností – snižování sebevědomí
 • iracionální postoje
 • co mohu opřít svoje sebevědomí - zvyšování sebevědomí

Koheze týmu – zážitkový seminář

Manažerské dovednosti

 • vedení schůzí a porad
 • efektivní komunikace
 • hodnocení pracovníků a k čemu slouží
 • motivace v pracovním týmu, týmové role, fáze vývoje týmu
 • zavádění změn – stádia, překonání odporu, strategie zavádění změn
 • time-management