Poradna

  • Pomáhám hledat řešení všem, kteří se dostali do obtížné životní situace.
  • Poskytuji odbornou radu a lidskou účast v otázkách osobnostních a vztahových problémů.
  • Pracuji s rodinou jako celkem a jsem k dispozici při řešení výchovné bezradnosti rodičů a výchovných problémů s Vašimi dětmi.
  • Nabízím doprovázení, podporu a hledání řešení pro Vaši situaci.
  • Využívám různé formy práce a společně s Vámi vybírám nejvhodnější a co nejefektivnější způsob pro řešení situace.
  • Zaměřuji se na hledání příčin Vašich obtíží a jejich odstraňování, společně s Vámi hledám cestu ke změnám ve Vašich stereotypech chování, které nevedou ke spokojenému prožívání.