Co nabízím

Vítám Vás na svých webových stránkách. Nabízím službu, jejíž podstatou je vytváření bezpečného prostředí pro sdílení a řešení témat, přinášených lidmi, kteří se potýkají s obtížnou životní situací. Spolupráce je postavena na vzájemné úctě a respektu, na vytváření zdravého terapeutického vztahu a budování vzájemné důvěry.

Vytvářím prostor pro hledání a posilování Vašich kompetencí k řešení různých životních situací. Nabídnu Vám různá řešení, z nichž si sami vyberete ta, která Vám nejvíce vyhovují. Jsem osobou, která Vás bude doprovázet, podporovat a hledat s Vámi cesty, které jsou progresivní, efektivní a vedou k Vašemu cíli. Mým cílem je dovést Vás k vnitřní rovnováze a spokojenému prožívání v různých obtížných životních situacích.

Hlavním mottem je navrácení a posílení kompetencí řešit situace vlastními silami.

Mgr. Alena Zemanová

Mgr. Alena Zemanová