První návštěva

  • Při první návštěvě je účelem poznat Vaši situaci, pojmenovat problém a domluvit se na konkrétním cíli spolupráce.
  • Bude Vám navržen způsob práce, frekvence dalších setkání a doba potřebná k dosažení Vašeho cíle. Záleží na Vás pro jaký způsob práce a trvání spolupráce se rozhodnete.
  • Konzultace trvá obvykle 50 – 60 minut.
  • V závěru si domluvíte termín další konzultace.