Online konzultace

Online konzultace prostřednictvím Skype jsou alternativou osobní konzultace s psychoterapeutem. Jsou určeny lidem, kteří z různých důvodů nemohou osobně docházet k psychoterapeutovi. Jsou vhodné pro ty, kteří žijí ve vzdáleném městě či státě, nebo jsou ze zdravotních či jiných důvodů nuceni být doma. Skype konzultace jsou první možností pro ty osoby, které nezvládnou kontakt tváří v tvář a preferují bezpečí svého domova. Termín konzultace si lze domluvit na telefonu +420 728 153 376 nebo emailem info@poradenstvi-zemanova.cz

V emailové komunikaci prosím uveďte své jméno a telefonní číslo pro případný kontakt. Uvedete-li konkrétní datum a čas, který Vám vyhovuje, zefektivníte domluvení konzultace. Rezervace je závazná a je ji možné zrušit bezplatně nejpozději 24 hod před stanoveným termínem, jinak platba propadá. Platba Vám v případě včasného zrušení bude vrácena nebo ponechána na náhradní termín.