Forma spolupráce

  • Krizová intervence
  • Psychoterapie
  • Manželské a rodinné poradenství
  • Podpůrná terapie a relaxační cvičení
  • Supervize
  • Lektorská činnost

Pracuji s jednotlivcem, párem nebo rodinou. V indikovaných případech možnost práce ve skupině. Pro odborníky z oblasti sociální, školství a zdravotnictví poskytuji případovou supervizi individuální nebo skupinovou, supervizi manažerskou a týmovou.