Problematiky

 • Obtížná životní situace, potřeba pomoci při zvládání krizových situací
 • Manželská či partnerská krize (nevěra, problémy v komunikaci...)
 • Emoční problémy, depresivní stavy, úzkosti a strachy
 • Psychosomatické obtíže
 • Obtížné zvládání stresu
 • Nedostatek komunikačních dovedností, obtíže v komunikaci
 • Problémy ve vztahu k sobě, nízké sebevědomí, nedostatek sebelásky a sebeúcty
 • Osobnostní růst, sebepoznání, sebereflexe, poznání a změny v životních scénářích
 • Chuť pracovat na seberozvoji a hledání vlastního potenciálu
 • Problémy v rodině, nefunkčnost rodinného systému
 • Problémy s výchovou dětí, výchovná bezradnost
 • Vyjednání mimosoudních dohod v rozvodových a porozvodových sporech

Nabízím konzultace pro rodiče dětí, které mají potíž:

 • s respektováním autority a daných pravidel
 • se soustředěním a pozorností při vyučování
 • se selháváním ve škole a s efektivním učením
 • s chováním, zlobením (neposlušnost, agresivita, lež, krádeže apod.)

Konzultovat lze jakýkoliv problém, který se vyskytne doma či ve škole. Dozvíte se nejvhodnější výchovné postupy a získáte podporu další osoby. Všechny problémy mají své řešení, pokud přijdete včas.